Love Lay

LAY

shuǐlù cǎo zhī huā
kě’ài zhě shén fān
yǔ dú ài lián


jìn táoyuānmíng dú ài jú
zì lǐ táng lái shìrén shèng ài mǔdān
yǔ dú ài lián chū yūní ér bù rǎn
kě yuǎn guān ér bùkě xiè wán yān


qīngzhú kè wǔgōng zuì dǎozào táizhōng
táohuā míhuò yīngxióng génián pāo dōngfēng
hóng méi xià jiǔ jiānghú xíngzǒu dà xiá zǒng fēngliú
huángjú rù hóu táoqián bù chóu shīrén zhēng xiāoshòu
shéi yě jiànguò wàn zhòng huāsè
què dú xiàn nítáng ài lián hé
wú huā tóng wǔ wú cǎo gòngchǔ
shìshàng rènào dōu bèi gūfù
bù tān bù chēn bù chī bù yuàn bù zēng bùhuò


liánhuā zhī jūnzǐ yě
jiē tiān yèbìyìng rì huāhóng
liánhuā zhī jūnzǐ yě
bù qiú tónghào
liánhuā zhī jūnzǐ yě
bié jù yī gé yuǎn guān jiù hǎo
lián zhī ài tóng yǔ zhě hérén


wǒ jiānghú zǒuguò xǔduō nián
kàn jǐnle wàn huā wǒ zhǐ ài yī duǒ lián


bùnéng niàng měijiǔ
bùnéng shì chuāngkǒu qīngbái zǒu


niánshào cóng zhōngyóu ài huā yīn fēngliú
yōuyōu bǎihuā shòu wéi tā bù cáng xiù
nàn xiāng shǒu bù cháng liú liánzǐ kǔ rù hóu


lián zhī ài guàirén ài
shìrén bù fēn qīnghóngzàobái yě nánguài
guàirén ài shìrén cāi
wū ní mǎn shēn bù rǎn bànfēn huā zhào kāi


liánhuā zhī jūnzǐ yě
liánhuā zhī jūnzǐ yě
liánhuā zhī jūnzǐ yě
lián zhī ài tóng yǔ zhě hérén
lián zhī ài guàirén ài
shìrén bù fēn qīnghóngzàobái yě nánguài
jìn táoyuānmíng dú ài jú
zì lǐ táng lái shìrén shèng ài mǔdān
guàirén ài shìrén cāi
wū ní mǎn shēn bù rǎn bànfēn huā zhào kāi
yǔ dú ài lián chū yūní ér bù rǎn
kě yuǎn guān ér bùkě xiè wán yān

Composição: LAY(张艺兴) / 周敦颐(宋) / 土豆Colaboração e revisão: Marsh

Cifra Club Academy

O ensino de música que cabe no seu tempo e no seu bolso!

Quero conhecer os cursos
Cifra Club Pro

Entre para o
Cifra Club PRO

Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

  • Chega de anúncios

  • Mais recursos no app do afinador

  • Desconto em nossos produtos

  • Entre outras vantagens...