The Day You Went Away (chinês)

Orange Caramel

Hu?sè de ti?n n? de li?n
Àiguò y? k?guò xiàoguò tòngguò zh?hòu zh? shèng zàijiàn
W? de y?nlèi sh?le li?n
Sh?qù dì y?cì ài de rén jìngrán shì zhè zh?ng g?njué
Z?ng y?wéi ài shì quánbù de x?ntiào
Sh?qù ài w?men jiù yào ~
Jiù yào y?di?n di?n màn man de s? diào
D?ng w? sh?qù n? nà y? mi?o x?n túrán jiù biàn l?o
The day you went away
Xu?nnào de ji? méi f?xiàn w? de lèi bèi yíwàng zài ji?ji?o
The day you went away
W? kànzhe n? z?u guòji?
Hái chu?nzhuó qùnián xiàti?n w? sòng n? dì nà shu?ng qiúxié
Yínsè sh?uliàn hái yàoy?n
N? de shìjiè sìh? y?di?n y? méiy?u y?nc? g?ibiàn
Y?u y?ti?n y?x? w? néng b? zìj? zhì h?o
Zài y?cì xi?ng q?lái y?ngg?i yào z?nme xiào
Dì y?cì ài de rén t? de huài t? de h?o
Què xiàng xi?ngk?u cìq?ng shì y?ngyu?n de jìhào
G?nzhe w? de h?x? zhídào tíngzh? x?ntiào

Composição: Colaboração e revisão: Hanawari Shin

Cifra Club Academy

O ensino de música que cabe no seu tempo e no seu bolso!

Quero conhecer os cursos
Cifra Club Pro

Entre para o
Cifra Club PRO

Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

  • Chega de anúncios

  • Mais recursos no app do afinador

  • Desconto em nossos produtos

  • Entre outras vantagens...